logo_emans

logo mobiel

logo_zakmes

Archief voor februari, 2017

Veel aandacht naar aanleiding van rapport “Heel slim en toch zonder werk”

Sinds de verschijning van het rapport “Heel slim en toch zonder werk” (4 januari) is er zeer veel media-aandacht voor geweest. Vanaf de eerste dag van verschijning verschenen er artikelen in alle kranten (waaronder Trouw, de Volkskrant, de Telegraaf, het Financieel Dagblad, De Stentor). En zelfs gisteren, bijna twee maanden na verschijning werd ik nog gebeld door een journalist van het NRC Handelsblad die aanstaande zaterdag over het onderwerp wil gaan schrijven.

Ook waren er interviews met ons bij de Radio, en het televisiejournaal van RTL besteedde zelfs aandacht aan het onderwerp!

Ik heb horen zeggen dat het rapport besproken is op de nieuwjaarsreceptie van het UWV. Inmiddels heeft het UWV contact gelegd met het IHBV om te komen praten. In het gesprek waren ze zeer geïnteresseerd en zeer lovend over het rapport. 

Al die media-aandacht is natuurlijk erg leuk, en geeft eer aan je werk. Maar mooier zijn misschien nog de mensen die naar aanleiding van dit artikel hun verhaal hebben kunnen doen. Soms in de media, waar veel mensen uit de doelgroep zijn geportretteerd. En vaak via reacties die ons persoonlijk bereiken. Er vallen veel kwartjes, er is veel herkenning. Soms kijken mensen vanuit hun pensionering terug op hun carrière, en begrijpen ze eindelijk een aantal zaken. Het rapport helpt mensen ook echt om in gesprek te gaan, om zichzelf te laten zien. En hopelijk ook om bepaalde mechanismes beter te leren begrijpen en daarmee wellicht veranderingen aan te gaan. Ik ben er trots op dat het rapport dat allemaal voor elkaar heeft gekregen!

Artikel over hoogbegaafd in de GGz verschenen

Voor het tijdschrift Talent heb ik een artikel geschreven over hoogbegaafden die met de geestelijke gezondheidszorg (GGz) in aanraking komen.

Het artikel is hier te lezen.

Niet met alle hoogbegaafden gaat het goed. Er zijn zelfs aanwijzingen dat hoogbegaafden meer dan gemiddeld in aanraking komen met de geestelijke gezondheidszorg (GGz). Maar hierover zijn geen eenduidige cijfers beschikbaar. Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) voerde daarom een korte inventarisatie uit, waarin dit vermoeden ruimschoots lijkt te worden bevestigd. Het artikel beschrijft de uitkomsten van de inventarisatie, waarbij speciaal wordt ingezoomd op de jongere respondenten tot 25 jaar. In het artikel worden ook tips gegeven hoe hiermee om te gaan.