logo_emans

logo mobiel

logo_zakmes

Artikel over hoogbegaafd in de GGz verschenen

Voor het tijdschrift Talent heb ik een artikel geschreven over hoogbegaafden die met de geestelijke gezondheidszorg (GGz) in aanraking komen.

Het artikel is hier te lezen.

Niet met alle hoogbegaafden gaat het goed. Er zijn zelfs aanwijzingen dat hoogbegaafden meer dan gemiddeld in aanraking komen met de geestelijke gezondheidszorg (GGz). Maar hierover zijn geen eenduidige cijfers beschikbaar. Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) voerde daarom een korte inventarisatie uit, waarin dit vermoeden ruimschoots lijkt te worden bevestigd. Het artikel beschrijft de uitkomsten van de inventarisatie, waarbij speciaal wordt ingezoomd op de jongere respondenten tot 25 jaar. In het artikel worden ook tips gegeven hoe hiermee om te gaan.