logo_emans

logo mobiel

logo_zakmes

Notitie Actieplan Universitair Onderwijs voor Hoogbegaafde Studenten

Op 15 mei 2014 organiseerde de vereniging Begaafdheidsprofielscholen een symposium “Universiteit en hoogbegaafde studenten”, waar vertegenwoordigers van de vereniging BPS, een aantal universiteiten, en onderzoekers en experts op het gebied van hoogbegaafdheid aanwezig waren. Naar aanleiding van het symposium mocht ik de notitie schrijven met daarin een actieplan om ook bij de universiteiten het onderwijs aan hoogbegaafde studenten op de beleidsagenda te zetten. 

Veel hoogbegaafde leerlingen en studenten doorlopen op normale wijze het Nederlandse onderwijssysteem. Echter, afstemming van het onderwijs op “het gemiddelde” kan voor sommigen uit deze groep problemen opleveren zoals motivatieproblemen (en dus gemiste kansen om talent voor de wetenschap te behouden), het ontwikkelen van vaardigheidsdeficiënties en zelfs uitval uit het onderwijssysteem. Een ander probleem is dat jarenlang aanpassing aan het gemiddelde tot onzichtbaarheid en onderpresteren kan leiden, en het dus niet volledig ontwikkelen van het potentieel.

Tegenwoordig is er bij universiteiten wel aandacht voor excellentie, bijvoorbeeld door het instellen van “honours programma’s”, maar omdat dit programma’s zijn bovenop het normale curriculum lijken deze meer gericht op de ijverige student en niet per se op de begaafde student.

Tijdens het symposium kwamen allerlei ideeen en oplossingen aan de orde. Deze ideeen en oplossingen zijn verwerkt in een verslag van het symposium en in de door mij geschreven notitie “Actieplan Universitair Onderwijs voor Hoogbegaafde Studenten”. Als u geinteresseerd bent dan verwijs ik u graag naar de vereniging begaafdheidsprofielscholen, waar u een verslag van het symposium kunt vinden en de notitie kunt opvragen:

www.begaafdheidsprofielscholen.nl