logo_emans

logo mobiel

logo_zakmes

De arbeidssatisfactie van hoogbegaafden

Afgelopen april is een artikel van mij en Noks Nauta verschenen in het tijdschrift Talent. Het is hier te lezen:

Wat werkt niet en wat werkt wel? Over hoogbegaafdheid en werk

Bij hoogbegaafden bestaat soms het beeld dat zij zich vanwege hun capaciteiten en talenten gemakkelijk staande kunnen houden op de arbeidsmarkt en daar zelfs excelleren. Dat is in een aantal gevallen natuurlijk ook zo. Maar de laatste jaren komen er ook andere geluiden naar voren. Een grote groep hoogbegaafden kan zich maar met moeite staande houden op de werkvloer of raakt zelfs werkloos. Niet zelden gaat er aan arbeidsconflict aan vooraf. Tegelijkertijd is er ook onderzoek gedaan naar wanneer het wel goed gaat. In het artikel worden de problemen belicht die hoogbegaafde werknemers kunnen tegenkomen in hun carrière. Maar er zal ook worden ingegaan op de manieren om die valkuilen te omzeilen en er zullen tips aan de orde komen om carrière en werk zodanig in te richten dat je zo goed mogelijk van je talenten gebruik kan maken.